Geld Lenen en Verzekeringen

Geld lenen studenten is populair. Zo lenen studenten geld bij de IB-Groep maar ook worden er studentenleningen bij banken afgesloten. Ook de minileningen, eventueel per sms, zijn populair onder studenten. Maar hoe zit het met de verzekeringen. Maken studenten zich druk om verzekeringen?

Geldverstrekkers, zoals banken maar ook andere financiële instellingen, verkopen graag verzekeringen. Vaak wanneer een lening wordt afgesloten bij een bank kan een medewerker een student, maar ook een ander soort consument, aangeven dat het verstandig is een lening af te sluiten. Er zijn verschillende soorten leningen. Zo is een bekende verzekering de inboedelverzekering, maar de auto verzekeringen en de scooterverzekeringen zijn zeer populair onder de studenten. Geld lenen studenten gaat soms dus ook gepaard met een verzekering.

Nu lijkt het net of verzekeringen verkocht worden voor winst. Dit is niet geheel waar. Verzekeringen zijn ook handig. Studenten beseffen soms niet dat verzekeringen wel degelijk handig kunnen zijn om schade van een bepaald risico te dekken. Studenten gaan bijvoorbeeld op vakantie, maar sluiten niet altijd een (kortlopende) reisverzekering af. Een reisverzekering is niet verplicht, echter een autoverzekering wel. Wellicht is de verplichting van het hebben van een verzekering wel de reden dat het populair is onder de studenten en is het antwoord op de vraag of studenten zich druk maken om een verzekering simpelweg nee.

Desondanks is het net als met geld lenen ook verstandig om eens te gaan kijken naar verzekeringen. Wanneer jij als student een verzekering wilt afsluiten heb je de kans om dit voordelig te doen. Je kunt bij verschillende verzekeraars, waaronder ook aanbieders voor geld lenen, terecht voor informatie over verzekering. Onderzoek voor het afsluiten van een verzekering de premie en de voorwaarden. Sluit geen verzekering af die je niet nodig hebt. Net als met geld lenen kun je ook voor een verzekering een offerte opvragen. Offertes van verzekeringen vergelijken kan resulteren in een paar euro’s tot tientallen euro’s per maand verschil. Echter kijk niet scheel naar de maandelijkse bijdrage, maar kijk ook goed naar wat wel en wat niet gedekt wordt.

Geld lenen met sms populair onder studenten

Het is algemeen bekend dat sms-en populair is. Onder alle lagen van de bevolking sms-en mensen. Naast sms-en zitten we tegenwoordig ook op het internet via een mobiel. Ook studenten zitten veel op hun telefoon. Niet voor niets spelen telefoonaanbieders massaal in op de behoeftes van ook studenten. Op reclames zien we jonge mensen die met gemak en een lachend gezicht sms-en.

Ook banken spelen in op de internetrage. Bijna alle banken hebben wel een prachtige website geschikt voor een mobiel. Naast een website bieden ook banken verschillende applicaties aan die het gemak van bankieren via een telefoon doen verhogen. Zelfs aanvragen voor leningen kunnen via een sms worden afgesloten.

Geld lenen met sms wordt steeds populairder. Met veel gemak kunnen mensen, waaronder studenten, simpel met een sms een klein bedrag geld lenen. Een gevaar ligt echter op de loer dat een sms misschien te eenvoudig is. Het voelt bijna niet als een overeenkomst. Geld lenen gebeurt met het sluiten van een overeenkomst. De geldaanbieder stelt geld ter beschikking in ruil voor vergoeding van de geldaanvrager. Kortom met geld lenen hangen er wel degelijk plichten aan verbonden en met een sms komen die verplichtingen misschien niet altijd even goed door. Dit is heel begrijpelijk. Vaak redeneren mensen, ook studenten, dat wanneer iets zo simpel kan afgehandeld worden het wellicht ook heel simpel is. Geen gedoe en dus ook geen grote verplichtingen. Geld lenen via sms kan wel degelijk gevaarlijk zijn. Voor je het weet leen je onverantwoord geld, maar vooral ook bestaat de kans op geld lenen zonder enige noodzaak.

Nu klinkt dit allemaal moralistisch. Tegelijkertijd moeten we ook de voordelen van geld lenen via een sms in beschouwing nemen. Het is gemakkelijk en snel. Bovendien leent natuurlijk niet iedereen onverantwoord geld. En waarom zou iemand die verantwoord geld wilt lenen een gehele bureaucratie moeten doorgaan voor het afsluiten van een lening? Het leven gaat snel en ook de consumenten willen alles steeds sneller. We willen sneller informatie ontvangen en ook duidelijkheid krijgen.

Kortom wanneer u duidelijkheid heeft in uw financieel overzicht en verantwoord geld kan lenen, dan kan geld lenen via een sms wel een uitkomst zijn.

Studenten die een bijbaantje zoeken kunnen mailen naar: www.huisaanhuisfolders.com

Snel geld lenen 18 jaar

Snel geld lenen kan op verschillende manieren. De snelste manier van geld lenen is middels roodstaan of middels een minilening. Beide leenvormen maken tot op zekere hoogte geen gebruik van een BKR toetsing en veelal maken ze ook geen gebruik van een inkomenseis. Echter zijn er natuurlijk altijd geldverstrekkers, die wel voordat ze een lening afsluiten toetsen, op BKR en op inkomen.

Nog geen 18 jaar en geld lenen?

Veel studenten willen geld lenen, maar voor geld lenen studenten geldt veelal de voorwaarde dat de aanvrager minimaal 18 jaar is. Voor geld lenen geldt een inkomenseis, een goede kredietwaardigheid, maar ook moet de geldaanvrager minimaal 18 jaar zijn. De leeftijdseis is daar gezien het aangaan van een lening ook een overeenkomst is. In de wet is bepaald dat overeenkomsten, zoals een lening, alleen aangegaan mogen worden met bekwame (natuurlijke) personen boven de 18 jaar. In een samenleving worden er dagelijks overeenkomsten gesloten, en niet bij elke overeenkomst geldt de eis van 18 jaar. Zo kan een 14 jarige persoon gewoon in een supermarkt een snoepje kopen. Een lening afsluiten is echter een ander aard van overeenkomst dan slechts een snoepje kopen. Een lening afsluiten brengt dusdanige rechten, maar vooral ook plichten met zich mee.

Veel studenten zijn wanneer zij op een vervolgstudie na hun middelbare school zitten boven de 18 jaar. Echter zijn er natuurlijk ook uitzonderingen.

Geld lenen studenten kan in de vorm van studentenlening, maar natuurlijk ook bij de IB-Groep. Echter wanneer iemand onder de 18 jaar is, kan hij of zij niet zonder toestemming van een voogd of ouder een lening afsluiten. We praten dan wel over de officiële leningen, want onderhandse leningen kunnen in principe wel worden afgesloten. Zo komt het veelal voor dat een 15 jarige misschien een klein bedrag leent van een leeftijdgenoot. Echter wanneer zo’n onderhandse lening problemen oplevert, en er rechterlijke stappen overwogen worden, kan de leeftijd een rol spelen. De wederpartij, vooral wanneer die wel meerderjarig is, moet bij zichzelf vooraf het sluiten van een overeenkomst te rade gaan of het verantwoord is om met een minderjarige een overeenkomst af te sluiten.

Kortom onder de 18 jaar is geld lenen lastig. Zodra iemand boven de 18 jaar is, zijn er volop mogelijkheden voor geld lenen. Vooral wanneer het geld lenen voor studenten betreft zijn er verschillende mogelijkheden.

 

Studenten zijn ook consumenten

Studentenleningen worden steeds populairder en dat is ook niet geld. Geld lenen studenten  in combinatie absoluut van deze tijd. Sowieso konden studenten al geld lenen via de IB-Groep, maar ook kunnen studenten geld lenen via de banken met een speciale studentenlening. Studenten worden steeds meer gezien als consumenten, maar ook als potentiële geldaanvragers. Een interessante markt voor banken ligt open, maar zijn studenten wel zo interessant. Kunnen studenten hun leningen afbetalen? Zijn studenten verantwoorde leners?

Studenten zijn een doelgroep, en wanneer we over een groep spreken gaan we al vrij snel generaliseren. We gaan denken in hokjes. Duidelijk mag stellen dat niet altijd juist is. Natuurlijk zijn er studenten die hun leningen niet kunnen terugbetalen, maar daartegenover zijn er ook veel studenten die wel verantwoord geld kunnen lenen.

Studenten zijn consumenten. Iedereen is consument, want iedereen consumeert wel iets. We kopen allemaal wel een keer wat in de supermarkt en dat maakt ons al een consument. Wanneer we gaan kijken naar geld lenen zijn studenten zeker ook consumenten.

Consumenten

Een algemeen aanvaarde definitie van consument is de niet beroeps- of bedrijfsmatig handelende eindverbruiker van goederen en diensten. In steeds meer wetgeving wordt de bescherming van consumenten tegenover diens machtiger wederpartij, bijvoorbeeld de banken, als uitgangspunt genomen. Dit doet de vraag rijzen of ook anderen zich op de zogenaamde ongelijkheidscompensatie kunnen beroepen, in casu kleine ondernemers en zelfstandigen, vooral als zij niet in het kander van een rechtspersoon opereren.

De overheid tracht de consumenten te beschermen door wetgeving. Ook studenten voelen deze beschermingen. Echter ontstaat er soms tegenstrijdigheid. Waarom maakt de overheid die de studenten, consumenten, wil beschermen beleidsmaatregelen die de studenten juist weer toedwingen om een pad te bewandelen die zij eigenlijk niet willen bewandelen. Hiermee doelen we op bezuinigingen waardoor het voor de studenten soms lastig wordt om niet te gaan lenen. Eveneens kan de vraag rijzen of de overheid soms niet te ver doorslaat met consumentenbescherming. Een liberalistisch gedachtegang is eigen verantwoordelijk, maar kan eigen verantwoordelijkheid wel bestaan met teveel bescherming?

Hoe dan ook: Studenten lenen geld. Geld lenen studenten via de IB-Groep, via ouders of via de banken. Studenten zijn consumenten.

Geld Lenen Studenten

Extra geld lenen voor tijdens je studie, voor extra bestedingsruimte, gebeurt veelal. Studenten lenen geld voor boeken, maar ook voor kleding, een vakantie of misschien zelfs een laptop. Studenten kunnen vanwege verschillende redenen geld nodig hebben. Speciaal voor studenten zijn er studentenlening. Met een studentenlening kan je via de banken vaak gemakkelijk en snel geld lenen tot wel circa 5000 euro. Wanneer je geld wilt lenen, moet je de geldverstrekkers vergelijken. Vergelijk de leningen en weet dan welke studentenlening voor jou het voordeligst is!

Studenten kunnen vaak profiteren van aantrekkelijke leningen. Zo kunnen studenten gemakkelijk, snel en voordelig bij de banken lenen, maar ook zijn er voor studenten ook andere mogelijkheden voor geld lenen. Studenten hebben een keuze uit verschillende soorten leningen. Kies de voordeligste lening voor jou!

Geld lenen als Student

IB-Groep:

Studenten kunnen op verscheidene manieren geld lenen. Zo kunnen de studenten zoals eerder gezegd geld lenen bij de verschillende banken en andere kredietverstrekkers in Nederland. Maar ook is er voor studenten de mogelijkheid van geld lenen via de IB-Groep (DUO). Geld lenen via de IB-Groep kan als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet je een student zijn en de studie op een bepaalde school volgen. De scholen en studies zijn bij de IB-Groep bekend en als deze erkend zijn kan je dus geld lenen bij de IB-Groep.

De IB-Groep is er voor vrijwel alle studenten in Nederland. Elk (Nederlands) student heeft recht op een basisbeurs. Vaak hebben de studenten ook recht op een aanvullende beurs, hebben ze recht op een OV-pas en kunnen zij desgewenst geld lenen. Geld lenen via de IB-Groep is vaak erg voordelig vanwege de lage rente. Naast de lage rente zijn er nog meer voordelen van geld lenen bij de IB-groep. Zo hanteert de IB-Groep een flexibel beleid voor terug betalen en is het ook mogelijk om tijdelijk te lenen.

Ouders:

Natuurlijk is het ook mogelijk om geld te lenen van ouders. Geld lenen van ouders is vaak de goedkoopste vorm van geld lenen, omdat ouders vaak geen rente vragen. Ook zou je natuurlijk ook misschien bij andere familieleden geld kunnen lenen.

Werkgever:

Ook werken sommige studenten en kunnen zij wellicht via de werkgever geld lenen. Deze optie wordt vaak niet gebruikt door studenten, omdat studenten vaak te kort bij een werkgever werken en de kans op een lening hierdoor kleiner achten.

Banken:

Zoals al eerder vermeld kunnen studenten ook geld lenen middels een studentenlening via de banken in Nederland.

 

Een lening lijkt soms een simpele oplossing, maar wat ook gezegd moet worden is dat geld lenen toch echt geld kost. Hoe laag de rente misschien is, het blijft geld kosten. Sparen is beter dan geld lenen.